Compound Sanskrit Words Containing: yadunandana

  sri-yadunandana—of the name Sri Yadunandana.    Adi 10.119
  sri-yadunandana-acarya—of the name Sri Yadunandana Acarya    Adi 12.56
  yadunandana-acarya—the priest of the name Yadunandana Acarya    Antya 6.159-160

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z