Meaning of the Sanskrit Word: vyayaya

  vyayaya—for the matter of diminishing    SB 2.7.26
  bhara-vyayaya—for mitigation of the burden    SB 4.1.59

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z