Meaning of the Sanskrit Word: vyayah

  vyayah—the expenditure    SB 8.2.30
  vyayah—simply wasting.    SB 8.22.9
  asat-vyayah—unnecessary waste of life.    SB 1.16.6
  ayuh-vyayah—waste of the duration of life    SB 7.6.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z