Meaning of the Sanskrit Word: vyatirikte

  vyatirikte—set apart    SB 5.18.5
  ātma-vyatirikte—the bodily concept of life    SB 4.22.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z