Meaning of the Sanskrit Word: vyasah

  vyasah—Vyasadeva    SB 1.4.1, SB 1.6.1, SB 1.7.3, Madhya 24.313
  vyasah—Vyasa    Bg 10.12-13, SB 1.5.5, SB 6.15.12-15
  vyasah—Vyasa, the compiler of all Vedic literature    Bg 10.37
  vyasah—the great sage of Vyasa    SB 1.4.24
  vyasah uvaca—Vyasa said    SB 1.2.1
  vyasah uvaca—Sri Vyasadeva said    SB 1.6.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z