Meaning of the Sanskrit Word: vyapaka

  vyāpaka—all-pervading    SB 7.6.20-23, Madhya 10.168
  vyāpaka—vast    Madhya 21.5
  vyāpaka—pervading    Antya 6.125
  sarva-vyāpaka—all pervasive    Madhya 24.77

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z