Compound Sanskrit Words Containing: visucika

  visucika-vyadhi—infection of cholera    Madhya 15.266
  visucika-vyadhite—by the disease of cholera    Madhya 15.272

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z