Meaning of the Sanskrit Word: vadhunam

  vadhunam—of the wives    SB 2.7.33, SB 3.3.5
  asura-vadhunam—of the wives of those demons    SB 5.24.15
  punya-jana-vadhunam—who are wives of the most pious Yaksas    SB 5.16.18

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z