Meaning of the Sanskrit Word: vadhaya

  vadhaya—for killing    SB 1.15.13, SB 3.21.50
  vadhaya—for the purpose of killing    SB 1.8.33
  raksah-vadhaya—to kill the demon Ravana    SB 5.19.5
  tat-vadhaya—for the killing of him    SB 6.13.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z