Meaning of the Sanskrit Word: upasrutya

  upaśrutya—hearing    SB 2.9.22, SB 4.3.5-7
  upaśrutya—having overheard    SB 1.11.3
  upaśrutya—after hearing    SB 1.12.27
  upaśrutya—by hearing    SB 3.19.34
  upaśrutya—upon hearing    SB 9.16.14
  upaśrutya—when he heard    SB 10.5.20
  tam upaśrutya—hearing that tumultuous sound    SB 5.8.4

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z