Meaning of the Sanskrit Word: svayambhuvasya

  svāyambhuvasya—of Svāyambhuva    SB 3.21.1, SB 4.8.6
  svāyambhuvasya—of Svāyambhuva Manu    SB 3.21.2
  svāyambhuvasya—of the great personality Svāyambhuva Manu    SB 8.1.1

Can't find any compound Sanskrit words containing svayambhuvasya.