Meaning of the Sanskrit Word: svasana

  svasana—the air of devastation    SB 3.8.17
  svasana—by the wind    SB 3.17.26
  svasana—by controlling the life air    SB 4.8.20
  svasana—the air    SB 10.7.35-36
  svasana-sarathih—being carried by the blasting wind    SB 8.10.50

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z