Meaning of the Sanskrit Word: svakiyasya

  svakīyasya—His own    Antya 19.76

Can't find any compound Sanskrit words containing svakiyasya.