Compound Sanskrit Words Containing: sunthi

  sunthi-khanda nadu—sweetmeat balls made with dried ginger    Antya 10.23
  koli-sunthi—dried ginger and berries    Antya 10.24

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z