Compound Sanskrit Words Containing: sphulinga

  sphuliṅga-samāna—exactly equal to the spark.    Antya 5.119
  vahni-sphuliṅga-śikhayā—by the sparks of fire    SB 8.7.32

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z