Meaning of the Sanskrit Word: sparsah

  sparsah—the set of letters from ka to ma    SB 3.12.47
  sparsah—the subtle element touch    SB 3.26.35
  sparsah—perception    Bg 2.14
  antah-sparsah—slightly feeling within    SB 3.10.20
  khara-sparsah—sharply    SB 1.14.16
  sukha-sparsah—very pleasing to the touch    SB 10.3.1-5

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z