Compound Sanskrit Words Containing: sikharat

  giri-sikharat—from the peak of Kumuda Mountain    SB 5.17.8
  mandara-giri-sikharat—from the top of Mandara Mountain    SB 5.16.17
  meru-mandara-sikharat—from the top of Merumandara Mountain    SB 5.16.19
  malyavat-sikharat—from the top of Malyavan Mountain    SB 5.17.7
  suparsva-sikharat—from the top of Suparsva Mountain    SB 5.16.22

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z