Compound Sanskrit Words Containing: siddhisu

  nānā-saṅkalpa-siddhiṣu—where one becomes perfect in all kinds of mystic power    SB 6.17.2-3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z