Meaning of the Sanskrit Word: savam

  savam—years    SB 4.12.14
  bṛhaspati-savam—the bṛhaspati-sava    SB 4.3.3

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z