Meaning of the Sanskrit Word: satani

  satani—hundreds    SB 3.11.19, SB 4.27.6
  satani dasa—ten hundred    SB 3.23.26
  dasa-satani—ten times one hundred (one thousand)    SB 8.11.21
  panca-satani—five hundred    SB 9.17.12
  sapta-satani—seven hundred    SB 5.26.27
  suta-satani—hundreds of sons    SB 9.24.66
  varsa-satani—hundreds of years    SB 9.17.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z