Meaning of the Sanskrit Word: sasanah

  sasanah—whose ruling.    SB 7.4.9-12
  anullanghita-bhagavat-sasanah—who never oversteps the Supreme Personality of Godhead’s order    SB 5.26.6
  purusa-sasanah—under the rule of the Supreme person.    SB 8.14.2
  paka-sasanah—Indra    SB 8.11.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z