Meaning of the Sanskrit Word: pravirah

  pravirah—Pravira    SB 9.20.2
  pravirah—great heroes    SB 1.14.38
  purusa-pravirah—the hero among heroes, Vrtrasura    SB 6.10.31

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z