Meaning of the Sanskrit Word: prakatya

  prākaṭya—for the manifestation    Adi 4.36-37
  prākaṭya—of manifestation    Madhya 20.189
  prākaṭya—manifestation    Madhya 20.397

Can't find any compound Sanskrit words containing prakatya.