Meaning of the Sanskrit Word: pivara

  pivara—fat    SB 7.8.19-22
  pivara—stout and strong    SB 8.8.32
  pivara-stani—having raised breasts    Antya 10.21

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z