Meaning of the Sanskrit Word: nyasi

  nyasi—a sannyasi    Madhya 8.128
  nyasi—sannyasi    Madhya 11.191
  nyasi-siromani—the best of the sannyasis, Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 9.280
  nyasi-siromani—the crown jewel of the sannyasis, Sri Caitanya Mahaprabhu.    Antya 11.102
  nyasi-cudamani—the supreme sannyasi.    Antya 14.81

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z