Meaning of the Sanskrit Word: nagari

  nagarī—the town.    Adi 4.84
  mathurā-nagarī—to the city of Mathurā.    Madhya 17.166
  mathurā-nāgarī—the women of the city of Mathurā.    Madhya 21.111
  nadīyā nagarī—to the town of Nadia.    Madhya 10.91
  nadīyā-nagarī—to the city of Nadia.    Madhya 9.295

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z