Compound Sanskrit Words Containing: mahinasah

  manyuh, manuh, mahinasah, mahan, sivah, rtadhvajah, ugaretah, bh—all names of Rudra.    SB 3.12.12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z