Compound Sanskrit Words Containing: lathi

  lathi khaya—is kicked    Madhya 22.14-15
  lathi maila—kicked    Antya 12.24
  lathi mari—kicking    Antya 12.33
  lathi marila—(Lord Nityananda) has kicked    Antya 12.41
  lathi-hate—with a stick in his hand    Madhya 15.246
  lathi lana—taking a stick    Madhya 15.250
  lathi-khana—a stick    Antya 16.129
  mare lathi—kicks.    Antya 12.35

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z