Compound Sanskrit Words Containing: ksura

  kṣura-anta—and as sharp as a razor    SB 7.8.19-22
  kṣura-dhāreṇa—which was sharp like a razor    SB 8.9.25
  kṣura-dhārā—the blade of a razor    SB 6.18.41

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z