Compound Sanskrit Words Containing: ksetrera

  ei ksetrera—of this holy place    Madhya 10.47
  ksetrera marana—his death in a holy place.    Antya 2.158

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z