Meaning of the Sanskrit Word: iksa

  iksa—observing    SB 7.7.30-31
  iksa—glance    SB 3.13.27
  iksa—of perception    SB 3.31.45-46
  iksa—outlook    SB 6.16.43
  iksa—self-realization    SB 7.6.26
  iksa—distinguishing between good and bad    SB 7.11.8-12
  iksa—discussing    SB 7.11.8-12
  iksa—simply by glancing    SB 8.7.30
  iksa-pathe—in front    SB 2.5.13
  iksa-pathe—in the line of sight    Madhya 22.32

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z