Meaning of the Sanskrit Word: idanim

  idanim—now    Bg 18.36-37, SB 5.23.1, SB 5.26.3, Adi 3.36, Adi 3.38, Madhya 11.151
  idanim—at the present moment    SB 1.17.25, SB 8.13.15-16, SB 10.5.23, Madhya 6.101
  idanim—just now    Bg 11.51, Madhya 20.331
  idanim—how    SB 1.8.39
  idanim—at present    SB 3.10.13
  idanim—at this time, at the present    SB 6.15.2
  idanim api—even until now    SB 5.18.24
  idanim krsnatam gatah—at the present moment He has assumed a blackish color.    SB 10.8.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z