Meaning of the Sanskrit Word: ganda

  ganda—cheeks    SB 3.13.32, Madhya 21.127
  ganda—neck    Madhya 12.212
  ganda-sthala—falling on Your cheeks    Madhya 24.50, Antya 15.70
  ganda-saila—like big slabs of stone    SB 10.6.15-17
  ganda-saila—very small hills    Madhya 14.86
  ganda-sila—large stone    SB 3.13.22
  ganda-sthala—cheeks    SB 3.15.41
  ganda-sthala—on the cheeks    Antya 15.73
  ganda-sthalani—whose cheeks    SB 5.25.4
  ganda-sthalayah—whose cheeks    Antya 1.171
  panca ganda kari—at the price of five gandas    Madhya 15.70

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z