Meaning of the Sanskrit Word: darbha

  darbha—kusa grass    SB 4.4.6
  darbha-mayyam—made of darbha, straw    SB 4.6.37
  darbha-panih—taking purified kusa in his hand    SB 7.12.4
  samit-darbha-patrani—the fuel, the kusa grass and the sacrificial pots    SB 4.7.45

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z