Compound Sanskrit Words Containing: bhaksanera

  bhakṣaṇera krama kari—making arrangements for eating    Antya 18.103
  śeṣa-bhakṣaṇera—of eating the remnants of food    Antya 16.57

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z