Compound Sanskrit Words Containing: asamyuga

  asamyuga-vikatthanaih—by boasting and talking uselessly, away from the fighting    SB 10.4.36

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z