Meaning of the Sanskrit Word: angera

  aṅgera—of the body    Adi 4.256, Adi 5.32, Adi 17.5, Antya 19.95
  aṅgera—of the limb    Adi 3.68, Adi 3.72
  ṣolasa-aṅgera—of sixteen knots    Adi 10.116, Adi 11.16
  aṅgera viśeṣa—particular portions    Antya 1.187
  guhya aṅgera—of the private parts of the body    Antya 5.39

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z