Meaning of the Sanskrit Word: akhyane

  akhyane—in the narration    SB 7.10.45, Madhya 4.211
  akhyane—in describing.    Madhya 1.74
  akhyane—in the narration of the Kurma Purana    Madhya 9.203
  gadgada akhyane—in a faltering voice    Antya 15.69
  guna-akhyane—in narrating the transcendental qualities    SB 2.8.1
  guna-akhyane—in describing the transcendental qualities    Madhya 23.18-19
  krsna-guna-akhyane—in describing the transcendental qualities of Krsna    Madhya 23.34
  panca-tattva-akhyane—in describing the glories of the Panca-tattva (Sri Krsna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara and Srivasa)    Madhya 25.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z